Referat af og dagsorden for den ordinære generalforsamling 1995:

1) Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.
2) Valg af referent.
Broder Jan I. Nedergaard blev valgt.
3) Valg af dirigent.
Broder Jørn Toftgaard blev valgt.
4) Dirigentens kommentar.
Broder Jørn Toftgaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (i henhold til ?)
5) Dirigentens gennemgang af referater.
Broder Jørn Toftgaard gennemgik referater for '94 og '95 - og begge blev godkendt.
6) Hyldelse af festudvalget.
Broder Niels Sejersen fik prisen som "Årets bedste festudvalgsmedlem 1995"
7) Den grønne kasse.
Broder Brian Lilholt præsenterede "Den Grønne Kasse" (DGK), indeholdende 15 snapsglas, hver med en broders initialer indgraveret. En erklæring vedr. brug og opbevaring m.m. blev underskrevet af de tilstedeværende
8) Valg af ny formand.
Broder Niels Flyvholm blev enstemmigt valgt til ny formand.
9) Takketale v/ ny formand.
Broder Niels Flyvholm takkede for valget.
10) Takketale og fløjte-overdragelse ved afgående formand.
Broder Niels Lundbye-Christensen (tidligere Jønsson) takkede for sin formandsperiode og overdrog fløjten til Broder Niels Flyvholm
11) Test af fløjte og DGK.
Fløjte og DGK blev testet.
12) Se pkt. 6.
Broder Brian Lilholt blev denne gang kåret.
13) Refundering af indbetalt beløb.
Broder Niels Mortensen får refunderet det indbetalte beløb.
14) Se pkt. 12.
Broder Thomas Mørch blev kåret.
15) Valg af nyt festudvalg.
Efter nogen diskussion blev et nyt festudvalg, bestående af Broder Torben Albrektsen, Broder Niels Flyvholm, Broder Jan I. Nedergaard og Broder Kim Ø. Hermansen, valgt.
16) Se pkt. 14.
Broder Jørn Toftgaard blev kåret.
17) Kåring af "Julespritter 1994".
Broder Torben Albrektsen blev valgt - BIG SURPRISE!
Ingen "Julespritter 1993" - tag Jer nu sammen brødre!.
18) Broder Kasper Thiesson og Broder Lars Skov.
Broder Kasper Thiesson skal ikke længere officielt inviteres pga. 2 års manglende tilbagemelding. Uofficielt kan brødrene kontakte Broder Kasper Thiesson og opfordre ham til at kontakte formanden, for at tilkendegive om han ønsker at deltage (det med snapsen gælder stadig).
Angående Broder Lars Skov tæller denne julefrokost som første gang uden ordentlig tilbagemelding/indbetaling.
19) Oplæsning af indekomne breve.
Broder Niels Sejersen oplæste et brev fra Broder Niels Mortensen angående hans manglende tilstedeværelse. Stående klapsalver fra de øvrige brødre.
Broder Niels Sejersen oplæste herefter et formidabelt brev fra Broder Kim Ø. Hermansen, afsendt fra Indonesien. Spontane klapsalver.
20) Næste julefrokost.
Julefrokosten 1996 afholdes sidste hele week-end i november.