Vedtægter


Gældende vedtægter:

§1    Der er ingen regler.

santacomingout.gif (4989 bytes)
 

Udkast til nye vedtægter: (uofficielt)

§1 Der er ingen regler ud over de i disse vedtægter nævnte.
§2 Julefrokosten afholdes sidste hele weekend i november hvert år.
§2.1 I forbindelse med julefrokostarrangementet skal der afholdes generalforsamling med den i §3 specificerede dagsorden.
§2.2 Udeblivelse uden afbud fra en julefrokost koster en hel flaske snaps.
§2.3 Hvis §2.2 gentages kan personen ekskluderes. Genoptagelse kan i særtilfælde opnås ved betaling af et af generalforsamlingen specificeret antal flasker snaps.
§3 Dagsordenen for den årlige generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. ...

§4 I tilfælde af udvidelse af det - der i foreningsterminologi kaldes - "aspirantorkesteret", forventes det af foreningens medlemmer, at der bekostes en omgang juleøl til foreningens øvrige medlemmer.
§4.1 Det skal på baggrund af erfaringen fra tidligere "udvidelser" fastslås, at der ved ordene "omgang juleøl" forstås en omgang af de til enhver tid medbragte juleøl.
§4.2 Prisen fastsættes af det til enhver tid siddende festudvalg, men kan ikke overskride prisen for en omgang juleøl indkøbt i en almindelig dagligvarebutik.
§4.3 Er der medlemmer, der føler, at de pt. ikke har opfyldt de under §4 nævnte forventninger, er det dem frit for, at bekoste en omgang juleøl ved førstkommende julefrokost.